O tepelných čerpadlech

Jak fungují tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla fungují na stejném principu jako lednice, mrazničky a klimatizace. Základem je plyn, který se neustále stlačuje a rozpíná. Při stlačení se vzdálenosti mezi molekulami v plynu zmenší a molekuly se tak začnou pohybovat rychleji, čímž se plyn ohřeje. Při roztažení plynu (zvětšení objemu) se děje opačný proces a plyn se ochladí.

Stláčení a rozpínání plynu se používá jak v lednici, tak v tepelném čerpadle, rozdíl je v tom, zda se uvnitř zařízení využívá chlad nebo teplo. V lednici se plyn rozpíná, čímž se ochladí a využije se k ochlazení vnitřní části lednice. Plyn pak přejde do vnější části lednice, kde se stlačí (v kompresoru), čímž se ohřeje a přebytečné teplo se uvolní do prostoru za lednicí (proto bývá za ní teplo). Plyn následně opět přejde do vnitřní části lednice, kde se znovu rozpíná a ochlazuje.

Jak funguje tepelne cerpadlo - schema

Princip fungování tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla fungují na stejném principu jako lednice, ale využívá se tepla k topení a chladí se okolní prostředí. Sestávají ze 4 základních částí: kompresor (1), kondenzátor (2), expanzní ventil (3) a výparník (4). Jednotlivé části jsou propojeny potrubím a navzájem tvoří uzavřený okruh. V něm cirkuluje takzvané chladivo – plyn, který se mění na kapalinu.

Tento plyn se nejprve dostane do kompresoru (1), kde se stlačí a tím se ohřeje až na přibližně 80 °C. Stlačený plyn pak přejde do kondenzátoru (2), kde předá teplo do topení, přičemž se ochladí a zkondenzuje na kapalinu. Při kondenzaci (zkapalňování) se uvolňuje další teplo, takzvané kondenzační (skupenské) teplo. Kolem kondenzátoru je veden topný okruh, který z něj „nasaje teplo“. Vytápění pak ohřívá budovu buď pomocí radiátorů nebo podlahového topení. Zkapalněný plyn prochází přes expanzní ventil (3), kde se ochlazuje pod teplotu okolního vzduchu až do -25 °C. Následně se zkapalněný plyn přesune do výparníku (4), kde „nasaje teplo“ z venkovního vzduchu, který přivádějí ventilátory, přičemž se znovu změní na plyn. Tento plyn zase přechází do kompresoru (1), kde začíná celý cyklus od znovu.

Typy tepelných čerpadel

tepelne cerpadla typu vzduch - voda

Vzduch – Voda

Tepelná čerpadla typu vzduch – voda čerpají teplo z venkovního vzduchu. Získané teplo se využívá k ohřevu vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. Čerpadla vzduch – voda jsou nejpopulárnějším typem kvůli nízkým investičním nákladům a jednoduché instalaci (není třeba provádět žádné vrty do země).

tepelne cerpadla typu vzduch - vzduch

Vzduch – Vzduch

Tepelná čerpadla typu vzduch – vzduch (klimatizace s možností ohřevu) čerpají teplo z venkovního vzduchu a získané teplo se využívá k ohřevu vzduchu uvnitř budovy. Vnitřní vzduch se ohřívá přímo, bez potřeby topného systému. Právě proto je tento typ často nejlevnější, nicméně má několik nevýhod. Počet vnitřních jednotek které lze připojit k jedné venkovní jednotce je omezen, a proto tento typ není vhodný pro objekty s větším počtem místností. Zároveň tepelným čerpadlem nelze ohřívat teplou vodu a také po vypnutí klimatizace dochází k rychlému ochlazení prostoru.

tepelne cerpadla typu zem - voda

Země – Voda

Tepelná čerpadla typu země – voda odebírají teplo ze země, a to buď pomocí potrubí uloženého 1 metr pod povrchem země, nebo pomocí vrtu (do hloubky přibližně 80 m). Tento typ čerpadel je atraktivní kvůli stabilnímu výkonu a vysokému topnému faktoru, a to i při nízkých venkovních teplotách. Nicméně představuje vysoké investiční náklady, a buď velkou plochu zahrady (200 až 400 m2) nebo hluboký vrt do země.

Co je monoblok a co split?

Naše tepelná čerpadla Climalogy jsou typu vzduch – voda. Zde se nadále vyskutují dvě možnosti provedení, takzvaný Split a Monoblok. Více informací o srovnání Splitu a Monobloku naleznete v tomto článku.

tepelne cerpadla typu split

Split

Tepelná čerpadla typu Split mají oddělenou venkovní jednotku od vnitřní. Ve venkovní jednotce probíhá vypařování ve výparníku, to znamená sání tepla, a stlačení v kompresoru, zatímco ve vnitřní jednotce probíhá kondenzace v kondenzační desce, to znamená předání tepla do topného okruhu. Split obvykle láká svou nižší cenou, ale je třeba mít při instalaci odborníky na chlazení, jelikož je třeba vnější a vnitřní jednotku propojit plynovým potrubím a naplnit jej odborně chladivem, které je často toxické. Kvůli tomu je třeba procházet revizemi a to velmi často (každý rok), což Vás může vyjít dalších pár set euro ročně.

tepelne cerpadla - Monoblok - ikonka

Monoblok

U monobloku jsou všechny části čerpadla (výparník, kompresor, kondenzační deska a expanzní ventil) v jednom venkovním zařízení, takže plynové vedení není třeba montovat a naplňovat chladivem. U monobloku se chladivo nachází přímo ve vnitřním okruhu tepelného čerpadla. Jeho množství je mnohem menší než při splitu a je plněno přímo při výrobě. Topná voda se ohřívá přímo ve venkovní jednotce, a tak do budovy vede pouze teplá voda (namísto chladiva), která se připojí do topení domu. Monoblok je proto jednodušší na instalaci a údržbu, díky čemuž jejich obliba ve světě neustále roste.

Instalace tepelného čerpadla typu monoblok

Jelikož z monobloku je vodovodní potrubí zčásti vedeno venku, je třeba jej ochránit před případným zamrznutím. Proto bývá tepelně izolováno. U monobloku lze teplou vodu z čerpadla připojit do vnitřního topení buď přímo nebo přes výměník, to znamená oddělené okruhy. Výměník má výhodu v tom, že vnější a vnitřní okruh oddělí a umožní do vnějšího vedení přimíchat nemrznoucí směs. Jemně ovšem snižuje účinnost výměny tepla, zhruba o 10%. Pokud nechceme použít výměník, je třeba zajistit automatický elektrický ohřev pro případ výrazného poklesu venkovních teplot.

Pro instalaci tepelného čerpadla doporučujeme si nejprve nechat připravit projekt odborníkem (orientační cena 9000 Kč) a následně zajistit montážní firmu – topení a elektrika (orientační cena 50 000 Kč včetně materiálu).

Instalace do novostavby

U novostaveb je vhodné naprojektovat podlahové vytápění, díky čemuž lze použít nižší teplotu vody v topení 35 °C. Při nižší výstupní teplotě vody z tepelného čerpadla je úspora elektrické energie vyšší a dosahuje až 80% (sezónní faktor účinnosti: SCOP 4,26).

Stávající domy

U stávajících rodinných domů s radiátory se používá vyšší teplota vody v topení 55 °C, proto tepelné čerpadlo ohřívá vodu na vyšší teplotu. Při vyšší teplotě topení je úspora elektrické energie zhruba 70% (sezónní faktor účinnosti: SCOP 3,32).

Propojení do stávajících topení

Tepelná čerpadla lze zapojit do topení s ponecháním stávajícího kotle jako záložního zdroje energie.

tepelne cerpadlo Climalogy

Více o tepelných čerpadlech

Naše tepelná čerpadla jsou typu vzduch – voda v monoblokovém provedení s tepelným výkonem od 9 kW až do 32 kW. Prohlédněte si naše produkty nebo zjistěte více o tom, jak vybrat vhodné tepelné čerpadlo pro Vás nebo jaká je návratnost investice do tepelného čerpadla.