Jak vybrat tepelné čerpadlo

Co zvážit při výběru tepelného čerpadla a na co si dát pozor

Při výběru vhodného tepelného čerpadla pro Vás je třeba zvážit zejména tepelný výkon a topný faktor, také nazývaný výkonové číslo (COP). Tyto údaje se však často uvádějí při různých provozních nebo zkušebních podmínkách (například při jiných venkovních teplotách). Proto je třeba si dát pozor, co porovnáváte.

Zároveň je dobré si ověřit, co všechno je v ceně čerpadla obsaženo a co je třeba ještě dokoupit. Typické části, které někdy jsou a někdy nejsou součástí čerpadel, jsou například expanzní nádoba, řídící člen oběhového čerpadla, třícestný ventil, elektroměr, zásobník teplé vody, dohřívací spirála a datové rozhraní.

Co znamená COP a SCOP?

COP – Faktor účinnosti

COP (Coefficient of Performance) vyjadřuje poměr dodaného tepla k použité elektrické energii. Do češtiny se často překládá jako faktor účinnosti nebo topný faktor. Například hodnota COP 3 znamená, že při příkonu tepelného čerpadla 5 kW bude dodávat tepelný výkon o velikosti 15 kW (= 3 * 5 kW).

Faktor účinnosti COP udává každý výrobce v katalogu. COP se vždy udává při standardních provozních podmínkách. Například při teplotě ovzduší 7 °C a teplotě topné vody 35 °C může COP dosahovat hodnoty až 4. Avšak teplota ovzduší se mění v průběhu roku. Například v zimě při teplotách -15 °C je tepelné čerpadlo méně účinné a proto se COP může snížit až na hodnotu 2. Hodnota COP našich tepelných čerpadel při různých podmínkách je znázorněna v grafu (1).

COP dle venkovni teploty -tepelne cerpadlo 15kw

SCOP – Sezónní faktor účinnosti

Pro zohlednění sezónních rozdílů se používá hodnota SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Často se uvádí jako sezónní faktor účinnosti nebo sezónní topný faktor. Tento faktor představuje reálnější účinnost tepelného čerpadla během celého roku a musí být vypočten vždy pro danou klimatickou oblast. V tabulce (1) je porovnání SCOP hodnot, které můžete reálně očekávat při celoročním provozu v naší klimatické oblasti při podlahovém topení (teplota topné vody 35 °C) a topení radiátory (teplota topné vody 55 °C).

SCOP Sezonni faktor ucinnosti tepelneho cerpadla - tabulka

Jaký výkon tepelného čerpadla (kW) potřebuji?

Tepelny vykon dle venkovni teploty - tepelne cerpadlo 15 kW

Vhodný výkon čerpadla pro Vás závisí na velikosti domu, izolaci a lokálnímu podnebí. Zpravidla se doporučuje koupit čerpadlo s o něco vyšším výkonem.

Při nižší teplotě venkovního vzduchu klesá nejen účinnost každého tepelného čerpadla, ale také jeho tepelný výkon. Proto standardní udávané hodnoty tepelného výkonu (v kW) u všech tepelných čerpadel je třeba rozumět jako přibližný nebo průměrný výkon.

V grafu (2) pro ilustraci udáváme tepelný výkon čerpadla Climalogy-15 (tepelný výkon 15 kW) v závislosti na teplotě ovzduší pro topný systém s topnou teplotou 35 °C a 55 °C stupňů. Tepelný výkon se pohybuje v rozmezí 10 až 18 kW. Například při teplotě ovzduší -15 °C tepelný výkon klesá na hodnotu přibližně 11 kW. Z tohoto důvodu je lepší vybrat čerpadlo s o něco vyšším tepelným výkonem. Máte-li například 14 kW plynový kotel, je vhodné vybrat například 18 kW tepelné čerpadlo. Pro správný výběr čerpadel uvádíme křivky poklesu výkonu v závislosti na venkovní teplotě.

Dodatečný zdroj tepla – dohřívací spirála nebo současný kotel

Čerpadlo je navíc vhodné vybavit o dodatečný zdroj tepla – o dohřívací spirálu (elektrická cívka) o výkonu například 6 kW. Dohřívací spirála vykryje pokles výkonu čerpadla během pár nejstudenějších dnů v zimě, a zbytek roku je vypnutá. Cena se pohybuje v rozmezí 100 až 200 Eur, a lze ji při montáži osadit do směšovacího bubnu (50 l) nebo do armatury. Spirála sníží průměrnou roční efektivitu topení jen zanedbatelně, jelikož počet dní s teplotami pod -15 °C je iv chladnějších lokalitách málo.

Při instalaci do stávajícího systému topení lze ponechat současný kotel, který přebere v případě velkého poklesu venkovních teplot úlohu dodatečného zdroje. Tím pádem není třeba použít dohřívací spirálu.

Jaký výkon tepelného čerpadla (kW) potřebuji?

Vhodný výkon čerpadla pro Vás závisí na velikosti domu, izolaci a lokálnímu podnebí. Zpravidla se doporučuje koupit čerpadlo s o něco vyšším výkonem.

Při nižší teplotě venkovního vzduchu klesá nejen účinnost každého tepelného čerpadla, ale také jeho tepelný výkon. Proto standardní udávané hodnoty tepelného výkonu (v kW) u všech tepelných čerpadel je třeba rozumět jako přibližný nebo průměrný výkon.

V grafu (2) pro ilustraci udáváme tepelný výkon čerpadla Climalogy-15 (tepelný výkon 15 kW) v závislosti na teplotě ovzduší pro topný systém s topnou teplotou 35 °C a 55 °C stupňů. Tepelný výkon se pohybuje v rozmezí 10 až 18 kW. Například při teplotě ovzduší -15 °C tepelný výkon klesá na hodnotu přibližně 11 kW. Z tohoto důvodu je lepší vybrat čerpadlo s o něco vyšším tepelným výkonem. Máte-li například 14 kW plynový kotel, je vhodné vybrat například 18 kW tepelné čerpadlo. Pro správný výběr čerpadel uvádíme křivky poklesu výkonu v závislosti na venkovní teplotě.

Tepelny vykon dle venkovni teploty - tepelne cerpadlo 15 kW

Dodatečný zdroj tepla – dohřívací spirála nebo současný kotel

Čerpadlo je navíc vhodné vybavit o dodatečný zdroj tepla – o dohřívací spirálu (elektrická cívka) o výkonu například 6 kW. Dohřívací spirála vykryje pokles výkonu čerpadla během pár nejstudenějších dnů v zimě, a zbytek roku je vypnutá. Cena se pohybuje v rozmezí 100 až 200 Eur, a lze ji při montáži osadit do směšovacího bubnu (50 l) nebo do armatury. Spirála sníží průměrnou roční efektivitu topení jen zanedbatelně, jelikož počet dní s teplotami pod -15 °C je iv chladnějších lokalitách málo.

Při instalaci do stávajícího systému topení lze ponechat současný kotel, který přebere v případě velkého poklesu venkovních teplot úlohu dodatečného zdroje. Tím pádem není třeba použít dohřívací spirálu.

Cenová nabídka

Pokud Vás zaujala naše tepelná čerpadla, rádi pro Vás připravíme bezplatnou cenovou nabídku

Více o tepelných čerpadlech

Naše tepelná čerpadla jsou typu vzduch – voda v monoblokovém provedení s tepelným výkonem od 9 kW až do 32 kW. Prohlédněte si naše produkty nebo zjistěte více o tom, jak fungují tepelná čerpadla, nebo jaká je návratnost investice do tepelného čerpadla.