Ako vybrať tepelné čerpadlo

Čo zvážiť  pri výbere tepelného čerpadla a na čo si dať pozor

Pri výbere vhodného tepelného čerpadla pre Vás treba zvážiť najmä tepelný výkon a faktor účinnosti, tiež nazývaný výkonové číslo (COP). Tieto údaje sa však často uvádzajú pri rôznych prevádzkových alebo skúšobných podmienkach (napríklad pri iných vonkajších teplotách). Preto si treba dať pozor, čo porovnávate.

Zároveň je dobré si overiť, čo všetko je v cene čerpadla obsiahnuté a čo treba ešte dokúpiť. Typické časti, ktoré niekedy sú a niekedy nie sú súčasťou čerpadiel sú napríklad expanzná nádoba, riadiaci člen obehového čerpadla, trojcestný ventil, elektromer, zásobník teplej vody, dohrievacia špirála a dátové rozhranie.

Čo znamená COP a SCOP?

COP – Faktor účinnosti

COP (Coefficient of Performance) vyjadruje pomer dodaného tepla k použitej elektrickej energii. Do slovenčiny sa často prekladá ako faktor účinnosti, alebo vykurovací faktor. Napríklad hodnota COP 3 znamená, že pri príkone tepelného čerpadla 5 kW bude dodávať tepelný výkon o veľkosti 15 kW (= 3 * 5 kW).

Faktor účinnosti COP udáva každý výrobca v katalógu. COP sa vždy udáva pri štandardných prevádzkových podmienkach. Napríklad pri teplote ovzdušia 7 °C a teplote vykurovacej vody 35 °C môže COP dosahovať hodnotu až 4. Avšak teplota ovzdušia sa mení v priebehu roka. Napríklad v zime pri teplotách -15 °C je tepelné čerpadlo menej účinné a preto sa COP môže znížiť až na hodnotu 2. Hodnota COP našich tepelných čerpadiel pri rôznych podmienkach je znázornená v grafe (1).

COP podla vonkajsej teploty -tepelne cerpadlo 15kw

SCOP – Sezónny faktor účinnosti

Na zohľadnenie sezónnych rozdielov sa používa hodnota SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Často sa uvádza ako sezónny faktor účinnosti alebo sezónny vykurovací faktor. Tento faktor predstavuje reálnejšiu účinnosť tepelného čerpadla počas celého roku a musí byť vypočítaný vždy pre danú klimatickú oblasť. V tabuľke (1) je porovnanie SCOP hodnôt, ktoré môžete reálne očakávať pri celoročnej prevádzke v našej klimatickej oblasti pri podlahovom kúrení (teplota vykurovacej vody 35 °C) a kúrení radiátormi (teplota vykurovacej vody 55 °C).

SCOP Sezonny faktor ucinnosti tepelneho cerpadla - tabulka

Aký výkon tepelného čerpadla (kW) potrebujem?

Tepelny vykon podla vonkajsej teploty - tepelne cerpadlo 15 kW

Vhodný výkon čerpadla pre Vás závisí na veľkosti domu, izolácii a lokálneho podnebia. Spravidla sa odporúča kúpiť čerpadlo s o niečo vyšším výkonom.

Pri nižšej teplote vonkajšieho vzduchu klesá nielen účinnosť každého tepelného čerpadla, ale aj jeho tepelný výkon. Preto štandardné udávané hodnoty tepelného výkonu (v kW) pri všetkých tepelných čerpadlách treba rozumieť ako približný alebo priemerný výkon.

V grafe (2) pre ilustráciu udávame tepelný výkon čerpadla Climalogy-15 (tepelný výkon 15 kW) v závislosti na teplote ovzdušia pre vykurovací systém s vykurovacou teplotou 35 °C a 55 °C stupňov. Tepelný výkon sa pohybuje v rozmedzí 10 až 18 kW. Napríklad pri teplote ovzdušia -15 °C tepelný výkon klesá na hodnotu približne 11 kW. Z tohto dôvodu je lepšie vybrať čerpadlo s trocha vyšším tepelným výkonom. Ak máte napríklad 14 kW plynový kotol, je vhodné vybrať napríklad 18 kW tepelné čerpadlo. Pre správny výber čerpadiel uvádzame krivky poklesu výkonu v závislosti od vonkajšej teploty.

Dodatočný zdroj tepla – dohrievacia špirála alebo súčasný kotol

Čerpadlo je navyše vhodné vybaviť o dodatočný zdroj tepla – o dohrievaciu špirálu (elektrická cievka) s výkonom napríklad 6 kW. Dohrievacia špirála vykryje pokles výkonu čerpadla počas pár najstudenších dní v zime, a zvyšok roka je vypnutá. Cena sa pohybuje v rozmedzí 100 až 200 Eur, a je ju možné pri montáži osadiť do zmiešavacieho bubna (50 l) alebo do armatúry. Špirála zníži priemernú ročnú efektívnosť kúrenia len zanedbateľne, keďže počet dní s teplotami pod -15 °C je aj v chladnejších lokalitách málo.

Pri inštalácii do existujúceho systému kúrenia je možné ponechať súčasný kotol, ktorý preberie v prípade veľkého poklesu vonkajších teplôt úlohu dodatočného zdroja. Tým pádom netreba použiť dohrievaciu špirálu.

Aký výkon tepelného čerpadla (kW) potrebujem?

Vhodný výkon čerpadla pre Vás závisí na veľkosti domu, izolácii a lokálneho podnebia. Spravidla sa odporúča kúpiť čerpadlo s o niečo vyšším výkonom.

Pri nižšej teplote vonkajšieho vzduchu klesá nielen účinnosť každého tepelného čerpadla, ale aj jeho tepelný výkon. Preto štandardné udávané hodnoty tepelného výkonu (v kW) pri všetkých tepelných čerpadlách treba rozumieť ako približný alebo priemerný výkon.

V grafe (2) pre ilustráciu udávame tepelný výkon čerpadla Climalogy-15 (tepelný výkon 15 kW) v závislosti na teplote ovzdušia pre vykurovací systém s vykurovacou teplotou 35 °C a 55 °C stupňov. Tepelný výkon sa pohybuje v rozmedzí 10 až 18 kW. Napríklad pri teplote ovzdušia -15 °C tepelný výkon klesá na hodnotu približne 11 kW. Z tohto dôvodu je lepšie vybrať čerpadlo s trocha vyšším tepelným výkonom. Ak máte napríklad 14 kW plynový kotol, je vhodné vybrať napríklad 18 kW tepelné čerpadlo. Pre správny výber čerpadiel uvádzame krivky poklesu výkonu v závislosti od vonkajšej teploty.

Tepelny vykon podla vonkajsej teploty - tepelne cerpadlo 15 kW

Dodatočný zdroj tepla – dohrievacia špirála alebo súčasný kotol

Čerpadlo je navyše vhodné vybaviť o dodatočný zdroj tepla – o dohrievaciu špirálu (elektrická cievka) s výkonom napríklad 6 kW. Dohrievacia špirála vykryje pokles výkonu čerpadla počas pár najstudenších dní v zime, a zvyšok roka je vypnutá. Cena sa pohybuje v rozmedzí 100 až 200 Eur, a je ju možné pri montáži osadiť do zmiešavacieho bubna (50 l) alebo do armatúry. Špirála zníži priemernú ročnú efektívnosť kúrenia len zanedbateľne, keďže počet dní s teplotami pod -15 °C je aj v chladnejších lokalitách málo.

Pri inštalácii do existujúceho systému kúrenia je možné ponechať súčasný kotol, ktorý preberie v prípade veľkého poklesu vonkajších teplôt úlohu dodatočného zdroja. Tým pádom netreba použiť dohrievaciu špirálu.

Cenová ponuka

Ak Vás zaujali naše tepelné čerpadlá, radi pre Vás pripravíme bezplatnú cenovú ponuku

Viac o tepelných čerpadlách

Naše tepelné čerpadlá sú typu vzduch – voda v monoblokovom prevedení s tepelným výkonom od 9 kW až do 32 kW. Prezrite si naše produkty alebo zistite viac o tom ako fungujú tepelné čerpadlá, alebo aká je návratnosť investície do tepelného čerpadla.